KNSB Bondstrainer

In 1995 startte de KNSB voor het eerst met een opleiding trainer C. Samen met veel gewestelijke trainers, waaronder mijn collega Cos Bakker, Sijtje van der Lende, Bart Schouten, Aart van der Wulp en Jan de Kok volgde ik deze cursus die totaal een tijd besloeg van vier jaar. Naast veel theorie moesten we een jaar stage lopen bij een kernploeg. Samen met Aart van der Wulp kreeg ik de kans om een jaar in de keuken te kijken en te leren bij de dameskernploeg van Ab Krook. 

WK 1997 Heerenveen

   

Van Ab heb ik ontzettend veel geleerd, met name het managen van een ploeg, waaraan je allemaal moet denken en vooral alles controleren en nogmaals controleren. Zijn kennis en kunde en vooral zijn netwerk was onvoorstelbaar groot. 

In 1999 ontving ik op een bondsvergadering het felbegeerde diploma trainer C, nu ST 5.

 

In april 1999 kwam Ab op het gewestelijk coachplatform met een nieuw idee. Er zou een ploeg moeten komen van top-gewestelijke rijders die extra faciliteiten van de KNSB zouden krijgen. Tussen de kernploegen en de gewestelijke rijders zat een gat, dat door deze groep opgevuld zou kunnen worden. Ze kregen extra trainingskampen, extra ijsuren, buitenlandse wedstrijden en bleven daarnaast ook lid van de gewestelijke selecties.  De ploeg zou worden geleid door een trainer in dienst van de KNSB. In stilte zat ik te luisteren en dacht, dat lijkt me nu net een baan voor mij. Met twee kinderen aan het eind middelbare school kon ik wel veel weg, maar zoveel als een kernploegtrainer?

Groot was mijn verbazing, dat Ab mij inderdaad voor deze nieuwe baan als regiotoptrainer vroeg. En of ik maar even een jaarplan wilde maken. Calgary met op dat moment het enige zomerijs leek mij het meest voor de hand liggend en het kon! Met ondermeer Jakko Jan Leeuwang en Sandra 't Hart zijn we richting Calgary gereisd. Jakko Jan was er al een aantal keren geweest en heeft mij gelukkig geholpen om enigszins wegwijs te raken. Na Calgary volgden vele kampen in Inzell, Hamar, Collalbo etc. Enkele schaatsers die gebruik hebben gemaakt van de regiotop faciliteiten zijn Jochum Uytenhaage, Sicco Janmaat, Carl Verheijen (deels), Marja Vis, Ralf van der Rijst en daarnaast vele anderen.

Makkelijk waren deze jaren niet, maar veel rijders en rijdsters zijn mede dankzij deze extra faciliteiten doorgebroken naar de top.

Na deze jaren heb ik mijn oude (sinds 1984) job als docent aan de trainerscursus van de KNSB weer opgepakt. Door steeds op de hoogte te blijven van vernieuwingen blijft het vak van schaatstrainer een uitdaging, waarbij ik het meeste heb geleerd van de schaatsers die in de vele jaren praktijk met en bij mij hebben getraind. Dank daarvoor!